کشته و زخمی شدن تعدادی از مزدوران اشغالگر ترکیه  در انفجار یک موتور سیکلت بمب گذاری شده در غرب راس العین

حسکه -سانا

تعدادی از مزدوران اشغالگر ترکیه  در انفجار یک موتور سیکلت بمب گذاری شده در روستای الشركه ىر جنوب غرب شهرک غرب راس العین ىر ريف شمالی غربی حسكه كشته و زخمی شدند.

خبرنگار سانا به نقل ازاز منابع محلی گفت که  یک انفجار یک موتور سیکلت بمب گذاری شده طی  عبور یک گروه از مزدوران اشغالگر ترکیه در در روستای الشركه ىر جنوب غرب شهرک راس العین منفجر شد که بر اثر آن تعدادی از این مزدوران کشتع و زخمی شدند.