دیدار مهندس خمیس با اعضای پارلمان  حمص

دمشق -سانا

مهندس عماد خمیس نخست وزیر با نمایندگان پارلمان در حمص  دیدار و در خصوص مسائل مربوط به توسعه و خدمات در تمام استان گفتگو و تبادل نظر کرد.

در این دیدار شرایط توسعه ، خدمات و اقتصادی به طور مفصل در سراسر حمص که با هدف بهبود شرایط زندگی و خدماتی در مناطق آزاد شده از تروریسم ، مورد بحث قرار گرفت .

در این جلسه لزوم تقویت هر چه بیشتر فرصت های موجود در بخش کشاورزی ، گردشگری ، صنعتی و اجتماعی در کل استان مورد تأکید قرار گرفت.

نمایندگان پارلمان حمص با تمرکز بر حل مشکلات فعلی در استان حمص؛ برای این منظور ، آنها نظرات و پیشنهادات خود را به نخست وزیر دادند.

نخست وزیر بر اهمیت تقویت هماهنگی و ارتباط با اعضاء پالرلمان و موسسات دولتی  در حل مشکلات و بهبود وضعیت خدمات در استان تاکید کرد