واکسیناسیون دانش آموزان در حومه حماه

حماه – سانا

واکسن برای 85 هزار دانش آموز اول تا ششم ابتدایی و دبیرستان در حومه شمال غربی استان حماه تزریق شد.

رئیس مرکز بهداشتی در روستای الفریکه در حومه حماه گفت: این طرح با هدف افزایش مصونیت دانش‌آموزان و تداوم برنامه ایمن سازی انجام شده است.

وی افزود: تیم های پزشکی، علیرغم شرایط سخت و خطرناکی و حملات گروه های تروریستی حاضر در مناطق نزدیک، بر اتمام طرح واکسیناسیون اصرار ورزیدند.