افتتاح دو چاه آب و یک نانوایی برای بهبود شرایط خدمات در حومه طرطوس

افتتاح دو چاه آب و یک نانوایی برای بهبود شرایط خدمات در حومه طرطوس