لاورنتیف با مشاور نخست وزیر انگلیس وضعیت سوریه را بررسی کرد

مسکو-سانا

فرستاده ویژه رئیس فدرال روسیه به سوریه الکساندر لاورنتیف با مشاور امور خارجی نخست وزیر انگلستان دیود کوری وضعیت سوریه را بررسی کرد.

سایت انترنتی رشا تودی با نقل از وزارت خارجه روسیه یاد کرد که امروز لاورنتیف ومعاون وزیر خارجه روسیه “سرگئی ورچنین”  مذاکرات با کوری مشاور نخست وزیر انگلستان را برگزار کرد. واشاره کرد که دو طرف اوضاع سوریه به ویژه در شمال شرق سوریه ودر مناطق کاهش تنش را بررسی کردند.

در این بیانیه خاطرنشان شده است که دو طرف همچنین “روند حل و فصل سیاسی با توجه به شروع کار کمیته بحث قانون اساسی در ژنو و وظیفه ارائه کمک های انساندوستانه یکپارچه به کلیه سوری هایی که به آن نیاز دارند در تمام خاک کشور” مورد بحث قرار گرفته است.

حسین

شاهد أيضاً

لاورنتیف: مذاکرات دور دهم آستانه در سوچی بازگشت پناهندگان سوریه به کشورشان بررسی کرد

مسکو-سانا فرستاده ویژه روسیه به سوریه الکساندر لاورنتیف تاکید کرد که دور دهم مذاکرات آستانه …