رئیس جمهور کشور دکتر بشار اسد طی مصاحبه با شبکه روسیه 24 و خبرگرازی روسیه ريانووستي: حضور نظامی روسیه در سوریه به قصد مبارزه با تروریسم است

رئیس جمهور کشور دکتر بشار اسد طی مصاحبه با شبکه روسیه 24 و خبرگرازی روسیه ريانووستي: حضور نظامی روسیه در سوریه به قصد مبارزه با تروریسم است

 

شاهد أيضاً

الجعفری: اظهارات واشنگتن در باره قدس اشغالی و جولان اشغالی سوریه اقدامی یک جانبه است که توانایی سیاسی یا قانونی برای تصمیم گیری درباره سرزمین هایی که بخشی از جمهوری عربی سوریه و فلسطین اشغالی هستند، ندارند