خبرنگار سانا: نیروهای رژیم ترکیه و مزدوران آنها روستای العریش واقع در راس العین را اشغال کردند

خبرنگار سانا: نیروهای رژیم ترکیه و مزدوران آنها روستای العریش واقع در راس العین را اشغال کردند

 

شاهد أيضاً

ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین : قدس پایتخت ابدی فلسطین است وتحقق(معامله قرن) شدنی نیست

قدس اشغالی-سانا مجددا ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین مخالفت خود را با تمام تصمیمات آمریکا که …