مهندس هلال الهلال به دستور رئیس جمهور دکتر بشار اسد شهادت هوسيب حنا بيدو و پدرش را تسلیت گفت

حسكه – سانا

مهندس هلال الهلال معاون دبیر کل حزب بعث عربی سوسیالیستی امروز به دستور رئیس جمهور دکتر بشار اسد شهادت اسقف هوسيب حنا بيدو و پدرش به دست گروه های تروریستی را به سر طایفه ارمن کاتولیک در جزیره و فرات تسلیت گفت.

مهندس هلال الهلال تسلیت رئیس جمهور دکتر بشار اسد به خانواده این شهید را منتقل کرد