نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آنها با سلاح سنگین تعدادی از روستاها  را در حومه تل تمر  هدف قرار دادند

حسکه-سانا

خبرنگار سانا اعلام کرد که نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آنها با سلاح سنگین روستاهای القاسميه ، الرشيديه ، الريحانيه والعزيزيه را در حومه شمالی شرقی تل تمر هدف قرار دادند.

شایان ذکر است خبرنگار سانا از درگیرهای میان ارتش سوریه و نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آنها در حومه تل تمر غرب استان حسکه خبر داد.