جریان برق بیش از 80 شهرک و روستا در استان قنیطره وصل شد

قنیطره – سانا

با تلاش کارگران شرکت عمومی برق رسانی قنیطره، جریان برق بیش از 80 شهرک و روستا در این استان دوباره برقرار شد.

مدیر شرکت برق رسانی قنیطره در مصاحله با خبرنگار /سانا/ از بازسازی 250 متر از شبکه فشار متوسط و 155 پست تبدیل خبر داد و هزینه این تعمیرات را یک میلیارد و 500 میلیون لیر سوریه اعلام کرد.

وی نیز گفت: مختصصان همچنان مشغول بازسازی شبکه فشار متوسط در محور مجدوليا- رويحينه- المنبطح وخان ارنبه- الصمدانيه الغربيه هستند.