درخشش سوریه  در مسابقات قهرمانی کیک بوکسینگ عرب

امان -سانا

کاروان سوریه  در یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی کیک بوکسینگ عرب با کسب 4 مدال طلا، و 6 مدال نقره و 3 مدال برنز و مقم سورم  که در امان پاتحت اردن برگزار شد  ، به کار خود پایان داد.

وائل السعيد  ، ، محمد حمادة ، بشار العلی ، شهد ريحاوی ،  جاسم الشعلة  ، أحمد مقسومة  ونشأت حرح صاحبان این مدال های رنگی شدند

یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی کیک بوکسینگ عرب درامان پایتخت اردن دیروز به پایان رسید.