واحد های ارتش روستای ام شعفیه را از نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آنان آزاد کردند

حسكه – سانا

خبرنگار سانا اعلام کرد: واحد های ارتش عربی سوریه روستای ام شعفیه را از نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آنان آزاد کردند.

خبرنگار سانا افزود: واحد های ارتش در حال تعقیب بقایای نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آنان در سمت روستای المحمودیه در حومه راس العین هستند.