پرتاب کفش ها و سنگ ها به گشتی زنی های ترکیه توسط اهالی در حسکه +ویدئو

حسکه-سانا

خبرنگار سانا در حسکه گزارش داد: اهالی روستای دیر غصن در حومه الجوادیه واقع در استان الحسکه به خودرو‌های گشتی زنی های ترکیه سنگ ها و کفش ها را پرتاب کردند.

خبرنگار سانا افزود: خودرو‌های گشتی زنی های ترکیه نیز به سوی اهالی این منطقه گاز اشک آور را شلیک کردند.

 

نور/نیرمین