به دستور رئیس جمهوری دکتر بشار اسد .. استاندار لاذقیه به خانواده سرلشکر محمد کمال غریب تسلیت می گوید

لاذقیه -سانا

به دستور رئیس جمهور کشورمان دکتر بشار اسد استاندار لاذقیه ابراهیم خضر السالم امروز به خانوداه وبازماندگان سرلشکر محمد کمال غریب که روز چهار شنبه چشم به جهان بست عرض تسلیت کرد.

بازماندگان مرحوم تشکر عمیق خود در ازای محبت وحسن توجه رئیس جمهور دکتر بشار اسد وتمامی کسانی که صادقانه به مناسبت درگذشت مرحوم تسلیت خود عرض نمودند ابراز کردند.

استاندار لاذقیه السالم گفت: پیام صادقانه تسلیت رئیس جمهور دکتر بشار اسد برای درگذشت  سالشکر  محمد کمال غریب به خانواده ای محترم ایشان می رسانم وامروز به یک مرد که  به خدا ومیهن خود باافتخار وصداقت خدمت کرده، خداحافظی می گوییم

همچنین دبیرکل بخش حزب بعث در لاذقیه دکتر محمد شریتح و معاون فرمانده پلیس سرلشکر نهاد الشهوان حضور داشتند.