برگزاری جشنواره میراث سنتی در شهر طرطوس

طرطوس – سانا

به مناسبت فرا رسیدن روزهای میراث سوریه، پنجمین جشنواره میراث سنتی دیروز در شهر طرطوس برگزار شد.

صاحبان صنایع دستی روش جدیدی را در این جشنواره درپیش گرفتند که عبارت است از پوشیدن لباس های سنتی که در شهرهای مختلف سوریه از سال ها رواج داشت.

شایان به ذکر است این جشنواره که بنیاد میراث سنتی وابسته به وزارت فرهنگ آن را برگزار کرده، شامل تعدادی از فعالیت های فرهنگی می شود و تا 30 ماه جاری در تالار فرهنگ در شهر طرطوس ادامه دارد.