عــاجــل خبرنگار سانا در الحسکه: تجاوز ترکیه باعث ایجاد آوارگی شهروندان منطقه تل تمر در ریف شمالی غربی شهر الحسکه شد.

تصاویر | حال و هوای دمشق در باران امروز