استقبال مردم از یگان‌های ارتش در حومه شمالی استان الحسکه 

حسکه -سانا

اهالی از ورود ارتش جمهوری عربی سوریه  در ریف شمالی حسکه  استقبال کردند.