گسترش دامنه تسلط ارتش عربی سوریه بر راه بین المللی حسکه –حلب

حسکه -سانا

یگان های از ارتش عربی سوریه به عملیاتش در حومه شمالی غربی حسکه ادامه و دامنه تسلطش بر راه بین المللی حسکه – حلب  را گسترش داده اند.

خبرنگار سانا گفت که یگان های از ارتش  عربی سوریه وارد روستاهای الكوزليه ، شويش ، النوفليه ، المحل ، البدران ، الحزام وكهفه المراطی در ریف جنوبی غربی تل تمر در شمال غرب حسکه شدند