پرچم ملی بر فراز شهر عین العرب برافراشته شد

حلب-سانا

دوربین خبرگزاری /سانا/ رزمندگان ارتش عربی سوریه در شهر مرزی عین العرب واقع در شمالی شرقی استان حلب را همراهی کرد .