همراهی دوربین سانا با رزمندگان ارتش سوریه در شهر عین العرب

حلب-سانا

دوربین خبرگزاری /سانا/ رزمندگان ارتش عربی سوریه در شهر مرزی عین العرب واقع در شمالی شرقی استان حلب را همراهی کرد .