توسط کارشناسان بومی شرکت نفت سوریه چند چاه نفتی واقع در کویر پالمیرا نوسازی می شوند

پالمیرا-سانا

توسط کارشناسان بومی ومتخصصان ملی اداره ميادين نفتی منطقه میانه وابسته به شرکت نفت سوریه 2 چاه واقع شرق آرک را ترمیم وبازسازی  همزمان با تداوم فعالیت وکارهای نوسازی وترمیم میادین نفتی واقع در کویر پالمیرا که به علت تجاوز وحملات تروریست های داعش قبل از فرار آن ها از منطقه آسیب دیده بودند؛ واکنون وارد فاز کار شده است.

مدیر ادراه میادین نفتی منطقه میانه مهندس سلمان غریب به خبرنگار سانا تاکید کرد که کارشناسان بومی ومتخصصان محلی شرکت 2 چاه نفتی واقع در شرق آرک را ترمیم ونوسازی کرده واکنون در آستانه استخراج قرار دارند.

 

شاهد أيضاً

در سالگرد 38 تصمیم الحاق جولان اشغالی سوریه به سرزمین های اشغالی.. اهالی مان در جولان اشغالی بر پایبندی به هویت ملی خود تأکید کردند

قنیطره- سانا در سالگرد 38 تصمیم شوم الحاق جولان اشغالی سوریه به سرزمین های اشغالی که …