یگان های ارتش استقرار خود را در شهرک منبج تکمیل می‌کند