خسارت مادی بر اثر حملۀ تروریستی بر منطقۀ مزرعه

دمشق سانا

امروز تروریست ها خمپارۀ هاون را بمباران کردند که بر منطقۀ مزرعه در دمشق سقوط کرد و نتیجۀ آن خسارت مادی در خودروها وارد شد.

منبع در پلیس به خبرنگار سانا گفت که خمپاره بر اطراف باغ زکی ارسوزی پشت ساختمان وزارت دارایی سقوط کرد و در نتیجه خسارت مادی در خودروها که در خیابان بودند، وارد شد.

 

 

شاهد أيضاً

زخمی شدن 2 شهروند در حملۀ تروریستی به منطقۀ باب توما

دمشق- سانا بر اثر حملۀ تروریستی با استفاده از خمپاره های هاون بر منطقۀ تاریخی …