35 هزار هكتار از اراضی استان حماه به كشت گندم و 136 هکتار به کشت جو اختصاص يافت

حماه – سانا

اداره کشاورزی حماه اعلام کرد: آینده 35689 هكتار از اراضی زراعی استان حماه به كشت گندم و 136 هزار هكتار به كشت جو اختصاص یافته است.

اداره کشاورزی حماه توضیح داد: مناطق صوران، حماة ، محردة ، سلميه ومصياف در سال زراعی به زیر كشت گندم خواهند رفت.

وی افزود: با بازگشت امنیت و ثبات به استان حماه و آزادسازی تعداد زیادی از روستاها و شهرک ها پیش‌بینی می‌شود مناطق مورک واللطامنه وكفرزيتا نیز به به کشت گندم می روند.

از سوی دیگر مؤسسه عمومی تولید و تکثیر بذر حماه از تحویل4500 تن بذر گندم به شعبه های بانک کشاورزی استان حماه خبر و توضیح داد: قرار است این مقادر بذر بین کشاورزان توزیع شود.

غیاث جاویش