كنفرانس توسعه آموزش و پرورش تحت حمایت رئیس جمهوری دکتر بشار اسد آغاز به کار کرد