دیدار رئیس جمهور بشار اسد با هیات پارلمانی ایتالیایی