المعلم بیانیه سوریه را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز شنبه خواهد داد

دمشق-سانا

هیئت جمهوری عربی سوریه با ریاست ولید المعلم وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر کشورمان در هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بررسی مسائل مندرج شده در دستور کار این نشست شرکت خواهد کرد.

المعلم بیانیه سوریه را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز شنبه مؤرخ 28 ماه جاری خواهد داد.

در این بیانیه به مسائل و تحولات مختلف سوریه و منطقه پرداخته خواهد شد.

وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه این نشست چند دیدار دوجانبه با تعدادی از مقامات دیگر برگزار خواهد کرد.

المعلم همچنین در حاشیه این نشست، اجلاسی با دبیر کل سازمان ملل متحد برگزار خواهد کرد.