وزارت اوقاف جشن دینی را به مناسبت تولد حضرت پیامبر محمد(ص) برگزار می کند