شهادت یک زن فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در شمال قدس اشغالی

قدس اشغالی-سانا

صبح امروز یک زن جوان فلسطینی به طرز وحشتناکی در شمال قدس به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسید.

خبرگزاری معا نوشت: یک زن فلسطینی صبح امروز به ضرب گلوله اشغالگران صهیونیست در ایست بازرسی قلندیا در شمال قدس اشغالی به شهادت رسید.