آلا: ارتش عربي سوريه مصمم است همه مراکز تروریسم را در سراسر خاک سوریه از بین ببرد