درگذشت نویسنده و خبرنگار مصری ماجدی بسیونی

القاهره – سانا

نویسنده و خبرنگار مصری ماجدی بسیونی سردبیر روزنامه مصري “العربي” امروز درگذشت.

ماجدی بسیونی که در سال 1967 در استان دمیاط مصر متولد شده، لیسانس از دانشکده اطلاع رسانی را دریافته و سردبیر روزنامه مصري “العربي” بوده است.

خبرگزاری سانا درگذشت این روزنامه‌نگار را به جامعه عربی و خانواده وی تسلیت می‌گوید.