هیات دولت اقدامات لازم برای تامین کالاها و نیازهای اساسی شهروندان با قیمت های رقابتی را به تصویب رساند

دمشق – سانا

هیات دولت اقدامات لازم برای تامین کالاها و نیازهای اساسی شهروندان با قیمت های رقابتی و کیفیت مناسب را به تصویب رساند.

هیات دولت با مکانیسم اجرایی برای اعطای وام 300 هزاری لیر به کارمندان بدون ضامن موافقت کرد.

هیات دولت وزارت اقتصاد و مؤسسه تجارت خارجی را مامور وارد کردن کالاها به صورت مستقیم کرد.