کشف و ضبط 15 تن آرد آماده شده برای قاچاق در روستای حطله در دیر الزور

دير الزور-سانا

مقاماتی در اداره حمایت از مصرف کننده در دیر الزور 15 تن آرد را در یکی از نانوایی در روستای حطله در حومه شمالی شرقی دیر الزور به قصد قاچاق کشف و ضبط کردند.

بسام الهزاع مدیر تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده در دیر الزور  اقدامات قانونی لازم  علیه متخلفین انجام شد.