گردشگران خارجی: تروریست ها با تخریب شهر پالمیرا مرتكب جنایت علیه بشریت شده اند

پالمیرا – سانا

گروهی از گردشگران خارجی از شهر باستانی پالمیرا بازدید کردند و ویرانی ها ناشی از حملات سیستماتیک گروه تروریستی “داعش ” به اين شهر را مستند کردند.

این گروه از موزه ملی پالميرا، معبد مشهور بل، خیابان ستون‌ها، تئاتر باستانی و مرکز سنا مردم قدیمی پالمیرا و مهمترین سايت های باستانی شهر پالمیرا بازدید به عمل آوردند.

گردشگران خارجی از آلمان، مکزیک و کانادا تاکید کردند که آنچه که تروریست ها با تخریب شهر پالمیرا مرتكب جنایت علیه بشریت شده اند.

با بازگشت امنیت و ثبات به شهر پالمیرا که در سال ۱۹۸۰ در فهرست میراث جهانی یونسکو درج شده بود، شاهد بازدید هیات های رسانه‌ ای و گردشگری از این شهر بوده ايم.

باستان شناس آلمانی روبن كلوک در مصاحبه با خبرنگار سانا گفت: به تدمر سفر کردم چون عاشق تاریخ و میراث تمدنی بشریت هستم.

وی ادامه داد: ویرانی ها وارد شده به این شهر باستانی به دلیل حملات تروریستی دشمانان دانش و فرهنگ را دیدم؛ در سفرم به سوریه امنیت و ثبات و دوستی مردم سوریه را لمس کرده ام.

یک گردشگر مکزیکی نیز از سفر به سوریه ابراز شادمانی و تخریب آثار باستانی پالمیرا توسط گروه تروریستی”داعش” را محکوم کرد.