ربوده شدن غیرنظامیان توسط شبه نظامیان /قسد/ مورد حمایت آمریکا

حسكه – سانا

شبه نظامیان /قسد/ مورد حمایت آمریکا ضمن یورش به منازل اهالی شهر حسکه اقدام به ربودن آقای “ياسر السالم” عضو کمیته فنی بدنسازی و پرورش اندام اتحادیه ورزشی حسکه و دو معلم از شهر حسکه کردند.

منابع محلی در این شهر اعلام کردند که ربوده شدن آقای “ياسر السالم” پس از یک روز از کسب مقام قهرمانی کشور در رشته بدن سازی توسط این ورزشکار صورت گرفت.

شبه نظامیان /قسد/ مورد حمایت آمریکا برای تسلیم کردن ساکنان مناطق شرقی، اقدامات سرکوبگرانه و ربودن و تصرف منازل شهروندان را درپیش گرفتند.

منابع محلی در حومه جنوبی حسکه از تسلط آنچه موسوم به “شهرک داریهای الشعب ” متعلق به شبه نظامیان قسد بر تعدادی از منازل شهروندان خبر داد.

این منابع توضیح دادند: عناصر شبه نظامیان /قسد/ که از منطقه شمالی آمده اند در این منازل سکونت کردند.

درهمین راستا این منابع نیز از استفاده اجباری از 10 جوان در شهر حسکه از سوی شبه نظامیان /قسد/ خبر دادند.

شبه نظامیان /قسد/ اردوگاه الهول در شرق شهر حسکه را به یک بازداشتگاه تبدیل کرده اند.

غیاث جاویش