کسب 7 مدال رنگارنگ توسط  تيم ملی تكواندو سوریه درمسابقات بین المللی “اوپن بیروت “

بیروت -سانا

تيم ملي تكواندو سوریه در مسابقات بین المللی “اوپن بیروت “موفق به کسب 3 مدال نقره و 4 مدال برنز شد.

نبال الدوالیبی و سامی حسن موفق و محمد البعلی موفق به کسب مدال نقره  و عبد الرحمن الجرايحی و حمزة سلامه جنى صيداوی و روز ابراهيم مدال برنز این رقابت‌ها را به دست آوردند.