نوار غزه: دو شهید و چند مجروح فلسطینی بر اثر حملات اشغالگر به تظاهرات بازگشت

قدس اشغالی-سانا

بر اثر حملات نظامیان اشغالگر “اسرائیل” به شرکت کنندگان در جمعه هفتاد و سومین تظاهرات بازگشت و شکست محاصره که با عنوان جمعه «حمایت از جبهه داخلی» برگزار می‌شود، در نوار غزه، امروز دو نفر فلسطینی شهید و  تعدادی دیگر مجروح و دچار حالت خفگی شده اند.

یه گزارش سانا، خبرگزاری فلسطینی وفا اعلام کرد: نیروهای اشغالگر با استفاده از گلوله های جنگی و بمب های گاز سمی شرکت کنندگان در تظاهرات را در شرق غزه و جباليا در شمال نوار، بريج در مرکز و خان يونس و رفح در جنوب نوار هدف قرار دادند.

خبرگزاری در ادامه گفت: حملات نظامیان اشغالگر منجر به حالت خفگی میان فلسطینی ها و جراحت تعدادی از آنها شد.

سرکوب تظاهرات هفتگی کفر قدوم توسط نیروهای اشغالگر “اسرائیل”..

همچنین، بر اثر اقدامات سرکوبگرانه نیروهای اشغالگر صهیونیست ضد تظاهرات هفتگی گفر قدوم که در مخالفت با شهرک سازی و درخواست بازگشایی خیابان این روستا برگزار شده بود، در کرانه غربی سه نفر فلسطینی مجروح شده اند.

خبرگزاری فلسطینی وفا اعلام کرد: نیروهای اشغالگر به سوی شرکت کنندگان در تظاهرات که در محکوم کردن یورش شهر خلیل توسط نخست وزیر “اسرائیل” برگزار شده، تیرانداز کردند و در نتیجه سه نفر فلسطینی مجروح شده اند.