سند پیوستن فلسطین به دادگاه جنایی بین‌المللی ارائه شد

نیویورک- سانا

به نقل از خبرگزاری فرانسه، نماینده تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل متحد از ارائه سند پیوستن فلسطین به دادگاه جنایی بین‌المللی خبر داد.

ریاض منصور نماینده تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل متحد لحظاتی پیش در سخنانی تاکید کرد به گزینه قانونی برای پیگرد اسرائیل به خاطر جنایاتی که در حق ملت ما مرتکب شده است، متوسل خواهیم شد.

منصور در ادامه گفت: سند پیوستن فلسطین به دادگاه جنایی بین المللی را به سازمان ملل تقدیم کرده ایم.وی با بیان اینکه فلسطین صد و بیست و سومین عضو دادگاه جنایی بین المللی خواهد بود، افزود: پیوستن ما به این دادگاه در یک پروسه 60 روزه انجام خواهد شد.ریاض همچنین از رسانه‌های آمریکایی خواست تا حقایق در خصوص را تحریف نکنند.

این دیپلمات فلسطینی افزود: تمام پرونده‌های مربوط به جنایات اسرائیل را آماده کرده‌ایم. وی ادامه داد: با وجود اتهاماتی که به ما نسبت داده می شود، به قانون بین المللی احترام می گذاریم. ما حق مطالبه بازخواست اسرائیل به‌دلیل ارتکاب تمام جنایاتش را برای خود محفوظ می دانیم.

منصور تاکید کرد: از دادگاه جنایی بین المللی درخواست می کنیم درباره جنایاتی که اسرائیل مرتکب شده است، تحقیق کند.

شاهد أيضاً

ادامه اعتصاب غذای اسیر فلسطینی هشام ابو هواش در زندان‌های رژیم اشغالگر

قدس اشغالی – سانا اعتصاب غذای اسیر فلسطینی هشام ابو هواش در زندان‌های رژیم اشغالگر …