رئیس جمهوری سوریه دکتر بشار اسد هنگام آغازسال نو میلادی به دیدار سربازان و افسران ارتش سوریه در منطقه جوبر رفت.

شاهد أيضاً

رئیس جمهور بشار الاسد: ادراک وفهم سوری ها حقیقت وواقعیت ما جرا در سوریه ،امکان باز کردنِ درب جدیدی برای کار مذهبی ایجاد می کند،و جهت افتراق بین ایمان واقعی وبین افراط گری می باشد.

دمشق- سانا امروز رئیس جمهوری عربی سوریه دکتر بشار الاسد باهیئت روحانیون مسلمان ومسیحی شرکت …