خبرنگاران عرب و خارجی: ما برای انتقال تصویر واقعی پیروزی سوریه بر تروریسم به سوریه آمده ایم

دمشق -سانا

هیئت های رسانه ای عربی و خارجی از مرکز رسانه ای در اتاق وزارت اطلاع رسانی در حاشیه افتتاح شصت  یکمین نمایشگاه بن المللی دمشق  بازدید کردند

نمایندگان گفتند که آنها در سوریه برای انتقال تصویر واقعی پیروزی سوریه بر تروریسم وجود دارند.

سمیرا الحراضی از رادیو سلطان عمان /هلا اف ام / از با ابراز خوشحالی از پوشش این نمایشگاه گفت که این نمایشگاه را به عنوان ” یک مراسم عروسی سالانه” در سوریه  توصیف کرد

محمد علاوی ، از رادیو عمان “الوصال” گفت که حضور وی در سوریه فرصتی برای دیدن سوریه پیروزمند داد ،

وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه پنجره ای از دمشق به جهان است.

سمر الحاج ، خبرنگار لبنانی گفت که این نمایشگاه  به ویژه با افزایش تعدادی کشورهای شرکت کننده ، پیروزی سوریه بر تروریسم را تأیید می کند.

خبرنگار /باترك  كايزرغ / از پراگ با توجه به اینکه نمایشگاه بین المللی دمشق نشان دهنده توانایی  سوریه برای استمرار و دادن است و گفت که سوریه و مردم آن با استحکام و عزم خود برای زنده ماندن جهان را غافلگیر کرده اند.