بازدید نخست وزیر مهندس عماد خمیس از نمایشگاه بین المللی

دمشق -سانا

دیشب نخست وزیر مهندس عمد خمیس از شرکت های ملی شرکت کنندگان در نمایشگاه بین المللی  در بخش سوریه بازید کرد وبا مسئولان آن دیدار و گفتگو کرد و از دیدگاه آنان به امکانات ارائه شده برای آنها مطلع شد.

نخست وزیر مهندس عماد خمیس طی بازدید از نمایشگاه بین المللی  تاکید کرد که : این نمایشگاه پیامی را نشان می دهد که سوریه قوی و در حال بهبود است.

همچنین نخست وزیر از بخش های کشورهای خارجی و عربی شرکت کنندگان در این نمایشگاه از جمله روسیه ، ایران ، چین ، عراق ، ونزوئلا ، اتاق تجارت و صنعت عمان ، بلاروس ، مهوری دموکراتیک خلق کره ، پاکستان ، امارات ، کریمه ، اندونزی ، فیلیپین ، کوبا و مقدونیه. بازدید کرد.

وی همچنین از اتاق وزارت اطلاع رسانی بازدید کرد و از تلاشهای رسانه های جمعی ملی در راستای همگام سازی پیروزی های ارتش عربی سوریه ، علاوه بر پوشش تمام فعالیت ها و و قایع با یک حرفه ای بالا قدردانی کرد.

نخست وزیر کشورمان در بیانیه ای در پایان تور خود ، تأکید کرد که راه اندازی شصت و یکمین  نمایشگاه بین المللی دمشق با مشارکت تعداد زیادی از کشورها و شرکت های خارجی و عربی ، یک پیام از مردم سوریه و ارتش به سراسر جهان که سوریه قوی است و در حال بهبود است.

وزیر عماد ساره وزیر اطلاع رسانی تاکید کرد که این نمایشگاه تعدادی پیام مهم ارسال می کند که مهمترین آنها این است که شهروندان سوری ثابت قدم بوده اند و آنها پیروز شده و مرحله بازسازی وطن خود را آغاز کردند.