روحانی :در رابطه ما با آمریکا بدون اینکه از تحریم ها دست بردارند دچار تحول مثبتی نخواهیم شد

تهران -سانا 

حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران گفت: بدون آنکه آمریکا از تحریم‌ها دست بردارد، شاهد هیچ تحول مثبتی در رابطه ایران با آمریکا نخواهیم بود.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران طی سخنانی در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی تولید مسکن گفت: : بدون آنکه آمریکا از تحریم‌ها دست بردارد، شاهد هیچ تحول مثبتی در رابطه ایران با آمریکا نخواهیم بود.

رئیس جمهور ایران گفت که اگر اروپا به تعهدات خود عمل کند، ایران از اقدامات خود بازخواهد گشت.