عملیات آوار برداری در محله های آزاد شده حلب همچنان ادامه دارد

حلب – سانا

عملیات آوار برداری و از بین بردن ساختمان های نا ایمن در محله های آزاد شده از تروریسم در حلب ادامه دارد و روزانه حدود یکهزار متر مکعب آوار برداری می شود.

این عملیات توسط شورای شهر حلب انجام می شود.

دوربین خبرگزاری/سانا/ عملیات آوار برداری در محله های السوده ، قاضی عسكر و الشعار و کوچه های شهر قدیمی را به تصویر کشید.

مدیر اداره خدمات عمومی شورای شهر حلب درهمین باره اعلام کرد: عملیات آوار برداری در منطقه تله السوده با هماهنگی اداره شهر قدیمی حلب صورت می گیرد.

درهمین راستا مدیر شهر قدیمی حلب توضیح داد: عملیات آوار برداری در منطقه قاضی عسکر هم اکنون در حال انجام است و جاده های اصلی این منطقه بازگشایی شده اند.

وی افزود: در برخی از محاور و کوچه های تنگ، عملیات دسته بندی سنگ های باستانی جهت استفاده از آن در بازسازی با همکاری برنامه عمران ملل متحد انجام می شود.