5 خودرو حامل موشک ها و بمب های گوناگون در ریف شرقی حماه کشف شد

حماه-سانا

یگان از ارتش و با همکاری با نیروهای دفاع ملی 5 خودور حامل موشک ها و بمب ها و اسلحه در عملیه موفق نزدیک روستای صبوره در ریف شرقی استان حماه کشف و ضبط کرد و چند تن از تروریستها را کشت .

9316-302x203اسلحه ضبط شدهای که از ترکیه ودر صندوق های کمکی سعودی آمده است اعم از 40 موشک گراد و موشک های اندازه 107 ملم و دو توبخانه خمپازه 120 ملم و 60 ملم و بمب های هاون و مهمات و دستگاه های پخش ماهواره ای و مواد طبی و غذایی سعودی .

شاهد أيضاً

توزیع کمک های روسیه به زلزله زدگان در مراکز اسکان موقت در عین الکروم در حومه حماه

حماه-سانا امروز استان حماه کمک های غذایی ارائه شده از سوی فدراسیون روسیه میان آسیب …