شیرینی جات عید قربان … میراث تاریخی و اجتماعی اهالی حلب

حلب – سانا

انواع مختلف شیرینی جات برای عید قربان در شهر حلب آماده می‌شود​.

صاحبان مغازه‌ها جهت جلب توجه مردم شیرینی جات محصول خود را به شیوه‌ هنرمندانه ای به نمایش می‌گذارند​.

انواع و اشکال مختلفی از شیرینی جات حلبی مانند “الكعك” و “المعمول” وجود دارد که از آرد ، شیر و روغن جامد و مواد دیگری تهیه می شود.

غیاث