انفجار بمب در منطقه المزه

دمشق -سانا 

خبرنگار سانا  از انفجار بمب در منطقه المزه دمشق خبر داد.

خبرنگار افزود انفجار این بمب که زیر یک خودرو غیرنظامی کار گذاشته شده بود تلفات جانی به همراه نداشت، ولی باعث خسارات مادی شد.