اوگاریت.. گهواره اولین الفبایی است

دمشق – سانا

اوگاریت جایگاه مهمی در تمدن‌های خاورمیانه داشت و کشف آن شهر تاریخی در ربع اول قرن بیستم به عنوان یکی از مهم‌ترین وقایع تاریخ باستان شناسی به شمار می رود.

اوگاریت  یکی از مهم‌ترین شهرهای‌ سوریه و پادشاهی هایی ست چون تمدن بشری غنی کرده‌است.

پژوهشگر محمد المحمد الحسين در همین باره گفت: کشورهای کشورها کوچک فینیقیه در یک کشور واحد متحد نشده اند، چرا که هر یک کشور از آن‌ها زندگی سیاسی خود را گذرانده اما اوگاریت در طول تاریخ مهم‌ترین کشوری از آن‌ها بوده‌است.​

وی افزود: در پایان قرن سوم، اوگاریت به یک مرکز تجاری مهم تبدیل شده‌است.

در قرن های چهاردهم و سیزدهم پیش از میلاد، این شهر به سطح قابل‌توجهی از توسعه معماری رسید​.

این شهر همچنین به عنوان یک مرکز تجاری رشد کرد، چرا که این مرکز تجاری نقطه التقای تاجران بخش‌های مختلف جهان بود​.

این پژوهشگر ادامه داد: یافته‌های باستانی نشان می‌دهد که این شهر از یک فرهنگ اصیل در تمام حوزه‌های ادبیات، هنر و نویسندگی برخوردار است و ادبیات در اوگاریت برای رسیدگی به مسائل اجتماعی و اسطوره ‌شناسی مورد استفاده قرار می‌گیرد​.

وی اشاره کرد: بسیاری از آثار معماری نظیر کاخ شمالی، کاخ جنوبی و بسیاری از صومعه ها چون صومعه بعل علاوه بر سکه‌های باستانی و لوازم ساخت سنگی کشف در اوگاریت کشف شده‌اند​.

این پژوهشگر گفت: دست نوشته ها نوشته شده با استفاده از الفبای اقتباسی از خط میخی در اوگاریت کشف شد.

محمد المحمد الحسين تاکید کرد: جنگی که امروز کشورمان در معرض آن قرار دارد بر تمایل استعمار برای از بین بردن تمدن اصیل ما تاکید می کند.

غیاث جاویش