شهر اوگاریت مهد الفبا است

شهر اوگاریت مهد الفبا است

شاهد أيضاً

نام‌گذاری یک ستاره و یک سیاره فراخورشیدی به نام های ایبلا و اوگاریت توسط اتحادیه بین‌المللی اخترشناسی

دمشق – سانا از این به بعد ستاره «218566 HD» و سیاره‌ ای که به …