شهر اوگاریت مهد الفبا است

شهر اوگاریت مهد الفبا است

شاهد أيضاً

اوگاریت.. گهواره اولین الفبایی است

دمشق – سانا اوگاریت جایگاه مهمی در تمدن‌های خاورمیانه داشت و کشف آن شهر تاریخی …