شهر اوگاریت مهد الفبا است

شهر اوگاریت مهد الفبا است

شاهد أيضاً

یک مجله چک: نت های موسیقی کشف شده در اوگاریت دارای معانی تاریخی بسیار مهم است

براگ – سانا مجله موسیقی موزيكوس  چک در آخرین شماره خود پرتو بر میراث موسیقی …