قیمت کل مجوزهای پروژه های گردشگری طرطوس بیشتر از 1.6ملیار لیر سوری

طرطوس- سانا

قیمت کل مجوزهای ساخت وبازسازی پروژه های گردشگری که شهرداری طرطوس به سرمایه گذاران داده شده، طی سال جاری به 1.611 ملیار لیرسوری رسید.

مدیر اداره گردشگری طرطوس خانم مهندس”صونیا رزوق” در بیانیه به سانا گفت: قیمت مجوزهای ساخت که شامل ویلا های چند طبقه دو ستاره در مجتمع “شن های طلایی “به 471 ملیون لیر رسید.

همچنین خانم مهندس رزوق توضیح داد که قیمت کل مجوز های بازسازی مجتمع تفریحی “هولیدی بیچ” ورستوران دو ستاره ویکی دیگر یک ستاره، به 1.14 ملیار رسید.