وزارت نفت: تامین انواع مشتقات نفتی وامضای قرار داد اکتشاف در ساحل سوریه

دمشق- سانا

طی سال 2014 اعمال وزارت نفت ومعدن بر تعمیر وبازسازی تاسیسات ولوله های نفتی ، که با دست گروه های تروریستی مسلح تخریب شده، متمرکز بود.

وزارت نفت سوریه برای تامین 60-70% از نیازهای بازار محلی، تلاش می کند تا از طریق منابع محلی واستیراد نفت خام و پالایش آن در پالایشگاه های سوریه تهیئه بکند.

وزارت اعلام کرد که حاضر به پالایش نفت خام، برای هر شرکت قادر به تامین آن مقابل قیمت  معین می باشد، چون که پالایشگاه های سوریه  به طور روزانه ظرفیت تولید 100 هزار بشکه اضافی پالایش نشده است، دارند.

وزارت با کمک کارگران وتکنسین های خود اعمال تعمیر وبازسازی کارخانه های تولید گاز در میدان شاعر وکارخانه گاز ایبلا وکارخانه حیان که با دست گروه های تروریستی تکفیری داعش تخریب شده، انجام داد.

وزارت نفت در زمینه سرمایه گذاری تلاش کرد برای شروع سرمایه گذاری نفت در ساحل سوریه، از طریق امضای قرار داد اکتشاف نفت وگاز با شرکت “سیوزنفت وگاز” روسیه می باشد.

شایان به ذکر است که وزارت نفت ومعدن 2 ملیون تن از فسفات تولید کرد و علیرغم تجاوزات گروه های تروریستی به راه آهن وتخریب آن، به خارج از کشور صادر کرد.